GUIDA
STUDENTORE

GUIDA
STUDENTORE

GuidaStudentore.com

Aktivitete

Rezidencat

 

Rezidencat shtetërore studentore në Tiranë
kanë një kriter pranimi në bazë të universitetit
që studenti ndjek.

Çdo student që ndjek ciklin e parë të studimeve, me mesatare 6-9 përfiton reduktim të tarifës me 50%.

Këshilla

Çdo student që ndjek ciklin e parë të studimeve, me mesatare 9-10 nuk paguan tarifë dhe pëfiton bursë studentore 10,000 lekë në muaj.

Rreth Bursave

Çdo student që ndjek ciklin e dytë të studimeve, me mesatare 9-10 përfiton reduktim të tarifës me 50%.

FORUMI

I mendimit

Forumi i Mendimit…

Tarifat e Studimit UT

Qëllimi kryesor i kësaj guide studentore është të jetë një ndihmë për studentët në problematikat dhe çështjet që hasin çdo ditë, ndaj në këtë kapitull kemi menduar të ndalemi në një përmbledhje të tarifave të studimit për Universitetin e Tiranës dhe çdo fakultet,
duke përfshirë ciklin e studimeve Bachelor.

TARIFAT UT,
2021-2022

 • FHF ALL 30,000
 • FSHN ALL 25,000
 • FGJH ALL 25,000
 • FSHS ALL 40,000
 • FEUT ALL 35,000
 • FDUT ALL 40,000

TARIFAT UT,
Program i dytë
2021-2022

 • FHF ALL 60,000
 • FSHN ALL 203,690
 • FGJH ALL 135,730
 • FSHS ALL 111,778
 • FEUT ALL 86,374
 • FDUT ALL 63,000

Tarifat e Studimit, UPT

TARIFAT UPT,
2021-2022

 • FGJM ALL 25,000
 • FIM ALL 25,000
 • FIMIF ALL 25,000
 • FTI ALL 30,000
 • FIE ALL 25,000
 • FAU ALL 40,000

TARIFAT UPT, Program i Dytë
2021-2022

 • FGJM ALL 25,000
 • FIM ALL 25,000
 • FIMIF ALL 25,000
 • FTI ALL 30,000
 • FIE ALL 25,000
 • FAU ALL 40,000

Jeta Stude
ntore

Studentët sjellin gjallëri në komunitet

Njoftime

If you have not yet decided on Saturday plans, we have the #answer for you. ➡️ Be part of our

Lexo..

Konferenca Kombëtare “Guida Studentore e Punësimit”

Unioni i Këshillave Studentorë me ndihmën dhe kontributin e secilit prej jush, kthyeu buzëqeshjen tek disa fëmijë për festat e fundvitit 🎄🎁🎄🎁

Me nismën
#eja&ti #gëzo1fëmijë 🎁🎄
shumë të rinj dhe qytetarë kontribuan me ushqime, veshje, lodra, ose të mira të tjera materiale ne vend grumbullimin e ndihmave tek 📌Stadiumi Dinamo, Komuna e Parisit.

Lexo..