Qyteti i Tiranës

Tirana është kryeqendra e qarkut dhe rrethit me të njëtin emër dhe kryeqyteti i Republikës së Shqipërisë. Është qyteti më i madh i Shqipërisë dhe njëkohësisht qendra më e madhe ekonomike, administrative, politike, industriale, mediale, akademike, sociale dhe kulturore e vendit.

10 gjëra për të bërë në Tiranë!

Transporti publik në qytetin e Tiranës

Këtu gjeni informacionet kryesore mbi linjat e transportit urban të qytetit dhe ndërqytetas duke përfshirë itinerarin e linjave përkatëse, oraret dhe vendndodhjet e terminaleve.

Linjat kryesore të transportit urban qytetas

Tirana e Re

Tirana e Re, ka 52 stacione në dy drejtimet e itinerarit

Unaza

Unaza, ka 39 stacione në dy drejtimet e itinerarit

Kombinat - Kinostudio

Kombinat – Kinostudio, ka 38 stacione në dy drejtimet e itinerarit

Tufinë - Qendër

Tufinë – Qendër, ka 26 stacione në dy drejtimet e itinerarit

Stacioni i Trenit - Sauk

Ish St Trenit-Qendër-Sauk-Sanatorium-Teg, ka 37 stacione në drejtimet 8A, 8B dhe 8C

Transporti interurban në qytetin e Tiranës