Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

FIM

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike është e para shkollë e lartë në Shqipëri për përgatitjen e
specialistëve të lartë në fushat e mekanikës, metalurgjisë dhe materialeve dhe tekstil modës i cili daton që nga viti 1951. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike formësohet si njësi e pavarur e Universitetit Politeknik në vitin 1991.

Faqja zyrtare e Fakuletit: fim.edu.al.

Struktura e brendshme organizative

Dekani i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike: Prof. Genti Guxho
Zv. Dekan: Prof. Asoc. Odhisea Koca
Zv. Dekan: Prof. Asoc. Altin Dorri 

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike ka këto Departamente

Departamentet e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike:

Programet e studimit

Nr.Programi i StudimitLloji i Diplomës
1.Inxhinieri MekanikeBachelor
2.Inxhinieri Tekstile dhe ModëBachelor
3.Inxhinieri MaterialeBachelor
4.Inxhinieri EkonomikeBachelor
5.Inxhinieri Mekanike, Profili Konstruksione Makanike dhe Mjete LëvizëseMaster Shkencor
6.Inxhinieri Mekanike, Profili Prodhim dhe Menaxhim IndustrialMaster Shkencor
7.Inxhinieri Mekanike, Profili EnergjitikëMaster Shkencor
8.Inxhinieri Tekstile dhe ModëMaster Shkencor
9.Inxhinieri Materiale, Profili MaterialeMaster Shkencor
10.Inxhineri Menaxhim EnergjieMaster Shkencor
11.Inxhinieri EkonomikeMaster Shkencor
12.Inxhinieri MaterialeMaster Profesional
13.Inxhinieri Mekanike, profili EnergjitikëMaster Profesional

Na gjeni: