Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

FIN

FIN është një nga fakultetet më të vjetra dhe më me eksperiencë në arsimin e lartë shqiptar. Ai është themeluar më 1951 si Degë Ndërtim në kuadër të Institutit të Lartë Politeknik të Tiranës dhe më vonë është bërë pjesë e Universitetit të Tiranës. Në vitin 1983 Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit u krijua si njësi më vete në përbërje të UT dhe më pas e UPT- së.

 

Faqja zyrtare e Fakultetit: fin.edu.al.

Struktura e brendshme organizative

Dekani i Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit: Prof.Asoc. Neritan Shkodrani
Zv. Dekan: Dr. Markel Baballëku
Zv. Dekan: Dr. Konalsi Gjoka

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit ka këto Departamente

Departamentet e Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit:

Programet e studimit

Nr. Programi i studimit Lloji i diplomës
1.Inxhinieri NdërtimiBachelor
2.Inxhinieri HidroteknikeBachelor
3.Inxhinieri MjedisiBachelor
4.Inxhinieri GjeodeziBachelor
5.Inxhinieri Ndërtimi. Profili Ndërtim dhe AdministrimMaster Shkencor
6.Inxhinieri Ndërtimi, Profili StrukturistMaster Shkencor
7.Inxhinieri Ndërtimi, Profili Infrastrukturë e TransportitMaster Shkencor
8.Inxhinieri Ndërtimi, Profili GjeoteknikëMaster Shkencor
9.Inxhinieri HidroteknikeMaster Shkencor
10.Inxhinieri Mjedisi, Profili Trajtim UjërashMaster Shkencor
11.Inxhinieri Mjedisi, Profili EnergjitikëMaster Shkencor
12.Inxhinieri GjeodeziMaster Shkencor
13.Diplomë e Dyfishtë në Inxhinieri Ndërtimi Master Shkencor
14.Inxhinieri HidroteknikeMaster Profesional
15.Inxhinieri MjedisiMaster Profesional
16.Inxhinieri GjeodeziMaster Profesional
17.Inxhinieri NdërtimiDoktoraturë (PHD)
18.Inxhinieri GjeodeziDoktoraturë (PHD)

Na gjeni: