Instituti i Studimeve Evropiane

ISE

Instituti i Studimeve Evropiane është krijuar me VKM nr. 1182, më datë 3 Dhjetor 2009. Ky
institut ngrihet mbi një përvojë të pasur mësimdhënieje akademike dhe mbi një eksperiencë 14 vjeçare të nisur nga Qendra e Studimeve Evropiane të hapur me VKM nr.588, datë 02.11.2000. Ai ishte fryt i një projekti të fituar në vitin 1999, pas një aplikimi të bërë tek Programi TEMPUS dhe është ideuar me asistencën e drejtpërdrejtë të Universitetit Katolik të Leuvenit, të Universitetit të Bonit, të Universitetit të Hapur të Budapestit, të Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe të disa ambasadave të huaja tek ne.

Faqja zyrtare e Institutit: ise.edu.al.

Struktura e brendshme organizative

Drejtori i Institutit të Studimeve Evropiane është Prof. Dr. Aljula Jubani

Instituti i Studimeve Evropiane ka këto Departamente

Departamentet e Instituti të Studimeve Evropiane:

Programet e studimit

Nr. Programi i studimit Lloji i diplomës
1 Legjislacion dhe Institucionet Europiane Master i shkencave
2 Politika dhe Qeverisja në Europë Master i shkencave
3 Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare të Bashkimit Evropian Master i shkencave
4 Legjislacion dhe Institucionet Europiane Doktoratë
5 Politika dhe Qeverisja në Europë Doktoratë
6 Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare Doktoratë

Na gjeni: