Fakulteti i Ekonomisë

FEUT

Fakulteti i Ekonomisë është formuar në vitin 1952, me emrin Instituti i Lartë i Ekonomisë. Në vitin 1957, me krijimin e Universitetit të Tiranës, ai u përfshi në atë Universitet, me emrin Fakulteti i Ekonomisë. Sot ky fakultet emërtohet Fakulteti i Ekonomisë. Aktualisht, fakulteti operon në bazë të programeve të reja mësimore, në përputhje me programet e shkollave perëndimore, bazuar në deklaratën e Bolonjës dhe të përshtatura ndaj kushteve konkrete të vendit tonë. Faqja zyrtare e Fakultetit: feut.edu.al.

Struktura e brendshme organizative

Dekani i Fakultetit të Ekonomisë: Prof. Dr. Dhori Kule;
Zv. Dekan: Dr. Alban Korbi;
Zv. Dekan: Prof. Dr. Fatmir Memaj;
Zv. Dekan: Prof. Dr. Mimoza Skënderi (Kasimati).

Fakulteti i Ekonomisë ka këto Departamente

Departamentet e Fakultetit të Ekonomisë:

Programet e studimit

Nr.Programi i studimitLloji i diplomës
1FinancëBachelor
2EkonomiksBachelor
3Informatikë EkonomikeBachelor
4Administrim BiznesiBachelor
5Teknologji e Informacionit në Menaxhimin e Proceseve të BiznesitMaster professional
6FinancëMaster professional
7Administrim BiznesiMaster professional
8Administrim PublikMaster professional
9Kontabilitet dhe Auditim Master professional
10MarketingMaster professional
11Studime Ekonomike EvropianeMaster professional
12Menaxhim TurizëmMaster professional
13Sisteme Informacioni në EkonomiMaster professional
14Financë, Kontabilitet dhe AuditimMaster professional
15Sisteme Informacioni në EkonomiMaster i shkencave
16Kontabilitet dhe Auditim Master i shkencave
17Financë me profile: a. Drejtues financiar; b. Ndërmjetës bankar; c. Ndërmjetës jobankarMaster i shkencave
18EkonomiksMaster i shkencave
19Administrim PublikMaster i shkencave
20Administrim Biznesi me profile: a. Menaxhim; b. Menaxhim i burimeve njerëzoreMaster i shkencave
21Kërkime Operacionale në menaxhimMaster i shkencave
22 MarketingMaster i shkencave
23 Menaxhim TurizmiMaster i shkencave
24Siguria e InformacionitMaster i shkencave
25Statistika ZyrtareMaster i shkencave
26Menaxhim RiskuMaster i shkencave
27KontabilitetDoktoratë
28MenaxhimDoktoratë
29Kërkime OperacionaleDoktoratë
30FinancëDoktoratë
31Sistemet e Informacionit në EkonomiDoktoratë
32StatistikëDoktoratë
33MarketingDoktoratë
34EkonomiksDoktoratë

Na gjeni: