Fakulteti i Shkencave Sociale

FSHS

Fakulteti i Shkencave Sociale fillimet e veta i ka që në vitin 1965, ku Fakulteti i Drejtësisë, u riorganizua dhe u quajt “Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike”, ku u përfshinë dega e shkencave politike dhe ajo e drejtësisë. Dega e Shkencave Politike përgatiste specialistë të profilit politik për organet qendrore e lokale të pushtetit shtetëror. Më pas kjo degë u kthye në degën e filozofisë. Në vitin 1991 nga bashkimi i degës së Filozofi-Sociologji dhe Punës Sociale u krijua Fakulteti i Punës Sociale dhe në vitin 1992 fakulteti merr emrin që ka dhe sot Fakulteti i Shkencave Sociale. Fakulteti i Shkencave Sociale njihet si institucioni i parë dhe i vetëm arsimor që ka përgatitur specialistët e parë në sociologji, psikologji dhe punë sociale.

Faqja zyrtare e Fakuletit është: fshs-ut.edu.al

Struktura e brendshme organizative

Dekani i Fakultetit të Shkencave Sociale: Prof. Dr. Edmond Rapti;
Zv. Dekan për ciklin e parë të studimeve bachelor: Prof. Asoc. Dr. Rudina Rama;
Zv. Dekan për ciklin e dytë të studimeve master dhe ciklin e tretë të studimeve doktoraturë: Dr. Ervin Lame

Fakulteti i Shkencave Sociale ka këto Departamente

Departamentet e Fakultetit të Shkencave Sociale:

Programet e studimit

Nr.Programi i studimitLloji i diplomës
1Punë SocialeBachelor
2PsikologjiBachelor
3Shkenca Politike Bachelor
4Administrim dhe Politikë SocialeBachelor
5FilozofiBachelor
6SociologjiBachelor
7Punë Sociale e Avancuar me profil "Punë Sociale në Arsim"Master profesional
8Punë Sociale e Avancuar me profil "Punë Sociale në Shëndetësi"Master profesional
9Sociologji edukimiMaster profesional
10Pedagogji e specializuar socialeMaster profesional
11Administrimi i Institucioneve Sociale në Sistemin e DrejtësisëMaster profesional
12Analizë e politikës socialeMaster profesional
13Filozofi praktike dhe humaneMaster profesional
14Qeverisje dhe politika publikeMaster profesional
15Këshillim psikologjikMaster profesional
16Orientim professionalMaster profesional
17Zgjidhje e Konflikteve me NdërmjetësimMaster profesional
18Psikologji LigjoreMaster profesional
19Sociologji e Zhvillimeve ShoqëroreMaster i shkencave
20Punë Sociale me profile: a. Drejtim Klinik; b. Organizim Komunitar; c. Politikë SocialeMaster i shkencave
21Shërbime Sociale në Drejtësinë PenaleMaster i shkencave
22Administrim i Shërbimeve SocialeMaster i shkencave
23Studime Rajonale PolitikeMaster i shkencave
24Çështje të Fëmijëve dhe të FamiljesMaster i shkencave
25Komunikim për Ndryshim Social dhe të SjelljesMaster i shkencave
26Përkatësi Gjinore dhe ZhvillimMaster i shkencave
27Politika dhe Drejtim ArsimiMaster i shkencave
28Shkenca të EdukimitMaster i shkencave
29Filozofi socialeMaster i shkencave
30Etika në institucione dhe lidershipMaster i shkencave
31Shkenca politike, me profilin "Teoritë politike"Master i shkencave
32Mësuesi në Shkenca Sociale për arsimin e mesëm të lartë Master i shkencave
33Psikologji, me profil: Psikologji KlinikeMaster i shkencave
34Psikologji, me profil: Psikologji OrganizacionaleMaster i shkencave
35Psikologji, me profil: Psikologji ShkolloreMaster i shkencave
36Shkenca Politike-Integrimi dhe QeverisjaMaster i shkencave
37FilozofiDoktoratë
38SociologjiDoktoratë
39PedagogjiDoktoratë
40PsikologjiDoktoratë
41Punë SocialeDoktoratë
42Shkenca PolitikeDoktoratë

Na gjeni: