Instituti i Fizikës Bërthamore Të Zbatuar

IFBZ

Instituti I Fizikës Bërthamore të Zbatuar (IFBZ) është krijuar në vitin 1971, si institucion kërkimor shkencor në fushën e fizikës atomike dhe bërthamore dhe duke patur për qëllim zbatimin e metodave bërthamore në fusha të ndryshme të ekonomisë dhe jetës shoqërore. Fillimisht, Instituti ishte në varësi të Universitetit të Tiranës dhe më pas, me themelimin e Akademisë së Shkencave, ai u bë pjesë e rrjetit të institucioneve shkencore të Akademisë.Më datë 30 Maj 2013 u hap Instituti i Fizikës Bërthamore të Zbatuar, si njësi kryesore në Universitetin e Tiranës.

Faqja zyrtare e Institutit: ifbz.al

Struktura e brendshme organizative

Prof. Asoc. Dr. Blerina Daci, Drejtor, Instituti i Fizikës Bërthamore Të Zbatuar ( IFBZ)

Fakulteti i Drejtësisë ka këto Departamente

Departamentet e Fakultetit të Drejtësisë:

Na gjeni: