Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike

FIE

1951 Themelohet Instituti Politeknik në Tiranë në të cilin bënte pjesë edhe Fakulteti Elektroteknik. 1953 Filloi sistemi pa shkëputje nga puna për përgatitjen e inxhinierëve elektrikë. 1983 Fakulteti i Inxhinierisë ndahet në dy fakultete: Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe Elektrike (FIME) dhe në atë të Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN). Në vitin 2008 Me propozim të MASH dhe VKM ish-Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) (1991-2007)
ndahet në dy fakultete: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Fakulteti i Teknologjisë së
Informacionit.

Faqja zyrtare e Fakuletit: fie.upt.al.

Struktura e brendshme organizative

Dekani i Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike: Prof. Asoc. Astrit Bardhi
Zv. Dekan: Dr. Marjola Puka
Zv. Dekan: Prof. Asoc. Myrteza Braneshi

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike ka këto Departamente

Departamentet e Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike:

Programet e studimit

Nr.Progami i StudimitLloji i Diplomës
1.Inxhinieri Elektrike, Profili Automatizim IndustrieBachelor
2.Inxhinieri Elektrike, Profili EnergjitikëBachelor
3.Inxhinieri MekatronikeBachelor
4.Inxhinieri Elektrike, Profili EnergjitikëMaster Shkencor
5.Inxhinieri Elektrike, Profili Automatizim IndustrieMaster Shkencor
6.Inxhinieri Elektrike, Profili ElektroenergjitikëMaster Profesional
7.Inxhinieri Elektrike, Profili Automatizim IndustrieMaster Profesional
8.Inxhinieri MekatronikeMaster Profesional
9.Inxhinieri Elektrike, ElektroenergjitikëDoktoraturë (PHD)
10.Inxhinieri Elektrike, Automatizim IndustrieDoktoraturë (PHD)
11.Inxhinieri Elektrike, ElektroteknikëDoktoraturë (PHD)

Na gjeni: