Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

FHF

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë është krijuar në vitin 1951, si pjesë e Institutit të Lartë Pedagogjik, që ka qenë institucioni i parë në Shqipëri për përgatitjen e mësuesve me arsim të lartë për shkencat shoqërore dhe natyrore. Me krijimin e Universitetit Shtetëror të Tiranës, në vitin 1957, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë u bë një nga shtatë fakultetet e tij.Një ndihmesë të çmuar ka dhënë Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë për përgatitjen e studenteve të huaj si përkthyes, gjuhëtarë, historianë, studiues të letërsisë shqiptare, etj. Prej vitit akademik 1994-1995 kanë rifilluar të funksionojnë edhe kurset e verës të gjuhës dhe të kulturës shqipe, në të cilat marrin pjesë studentë nga vende të ndryshme të botës. Në vitin 2012 krijohet në këtë fakultet Departamenti i Arkeologjisë.

Faqja zyrtare e Fakultetit: fhf-ut.edu.al.

Struktura e brendshme organizative

Dekan i Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë: Prof. Dr. Sabri Laçi;
Zv. Dekan: Dr.Agron Gjekmarkaj;
Zv.Dekan: Dr. Andi Pinari;
Zv.Dekan: Dr. Elsa Skënderi ( Rakipllari)

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë ka këto Departamente

Departamentet e Fakultetit të Drejtësisë:

Programet e studimit

Nr.Programi I studimitLloji I diplomës
1HistoriBachelor
2Gjuhë LetërsiBachelor
3GjeografiBachelor
4Gazetari me profile: Gazetari sociale kulturore, Gazetari politike, Gazetari ekonomikeBachelor
5Arkeologji Bachelor
6Guidë TuristikeMaster profesional
7Mësuesi në Gjeografi për arsimin e mesëmMaster profesional
8Mësuesi në Gjuhë-Letërsi për arsimin e mesëmMaster profesional
9Mësuesi në Histori për arsimin e mesëmMaster profesional
10RedaktoriMaster profesional
11ArkivistikëMaster profesional
12Sistemi i Informacionit Gjeografik të AplikuarMaster profesional
13Histori Master i shkencave
14Arkeologji Master i shkencave
15Trashëgimi KulturoreMaster i shkencave
16Marrëdhënie NdërkombëtareMaster i shkencave
17Gazetari dhe komunikim me profile: a. Marrëdhënie publike; b. Marrëdhënie europiane dhe ndërkombëtare; c. Komunikimi ndërkulturor; ç. Marketing mediatik; d. Drejtimi dhe menaxhimi i mediaveMaster i shkencave
18Studime Letrare me profilet: a. Teori letërsie dhe kritikë letrare; b. Letërsi e përgjithshme dhe e krahasuar; c. Studime letrare shqiptare dhe antropologji kulturoreMaster i shkencave
19GjeografiMaster i shkencave
20Gjuhësi me profile: a. Gjuhësi e Sotme; b. Gjuhësi HistorikeMaster i shkencave
21Kërkime GjuhësoreDoktoratë
22Studime LetrareDoktoratë
23Shkenca Komunikimi me profile: a. Komunikim Informim; b. Komunikim MasivDoktoratë
24Histori me drejtime: a. Histori; b. Arkeologji; c. Marrëdhënie Ndërkombëtare; d. Trashëgimi KulturoreMaster i shkencave
25GjeografiMaster i shkencave

Na gjeni: