Fakulteti i Drejtësisë

FDUT

Fakulteti i Drejtësisë është themeluar në vitin 1954, me emrin “Instituti i Lartë Juridik”. Pas
krijimit të Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Lartë Juridik u përfshi në këtë
Universitet me emrin “Fakulteti i Drejtësisë”. Në vitin 1965, u riorganizua dhe u quajt “Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike”, ku u përfshinë dega e shkencave politike dhe ajo e drejtësisë. Në vitin 1991, dega e drejtësisë u nda nga ajo e filozofisë, e cila kishte zëvendësuar degën e shkencave politike. U krijuan kështu dy fakultete të veçanta, ndërsa dega e gazetarisë u transferua në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë. Tani, fakulteti quhet “Fakulteti i Drejtësisë”.


Faqja zyrtare e Fakuletit: fdut.edu.al .

Struktura e brendshme organizative

Dekani i Fakultetit të Drejtësisë: Prof. Dr. Sokol Mëngjesi;
Zv. Dekan për programin e ciklit të parë të studimeve dhe programin e integruar të ciklit të dytë MSH në Drejtësi: Prof. Asoc. Dr. Ilir Rusi;
Zv. Dekan për programin e ciklit të dytë të studimeve dhe marrëdhënieve me jashtë: Dr. Erjona Bardhi;
Zv. Dekan për programin e ciklit të tretë të studimeve, tituj akademikë dhe kërkim shkencor: Dr. Armela Kromici.

Fakulteti i Drejtësisë ka këto Departamente

Departamentet e Fakultetit të Drejtësisë:

Programet e studimit

Nr.Programi i studimitLloji i Diplomës
1Drejtësi Master i shkencave
2E Drejtë Civile Master profesional
3E Drejtë PenaleMaster profesional
4E Drejtë PublikeMaster profesional
5 EU Business LawMaster profesional
6Drejtësi me profil: E drejtë civileMaster i shkencave
7Drejtësi me profil: E drejtë penaleMaster i shkencave
8Drejtësi me profil: E drejtë publikeMaster i shkencave
9Shkenca Juridike Civile Doktoratë
10Shkenca PenaleDoktoratë
11E Drejtë Publike Doktoratë

Na gjeni: