Tag: menaxhimi kohes

Këshilla për Menaxhimin e kohës

Menaxhimi efektiv i kohës Tradicionalisht, shumica e njerëzve e gjejnë normën në edukim për të përfshirë leksionet në klasa fizike. Ndërveprimi mësues-nxënës perceptohet si vetëm